Little Denmark's Annie Oakley
Little Denmark's Annie Oakley, born March 24th, 2006Pedigree for Little Denmark's Annie Oakley

"Birkita"

 
ARBA A-1 CH Gonzo's Folmer DKK14072/2000 ARBA20-0065-1083 Kvik DKK17273/99 none none none
none
none none
none
none none none
none
none none
none
DKCH KBHV98 SCH NCH Agerhoenen's Santa Lucia Stumperumpe DKK00285/96 SCH DKCH Agerhoenen's Kobberorm Hov Se Halen DKK24913/94 DKCH Olsen DKK25529/92 none


none
DKCH KLBCH Agerhoenen's Emilie Englerod DKK25671/88 Agerhoenen's Groenaert DKK20961/88

DKCH LPI LPII Agerhoenen's Elvira Madigan DKK18825/88
DKCH KLBCH Agerhoenen's Signe Spejderhagl DKK13446/91 KBHV90 DKCH KBHV93 Yohais Jolly Bob DKK16083/90 Torneryd-Nicke S50894/87

Fia-Topsy S60981/87
DKCH KLBCH Agerhoenen's Emilie Englerod DKK25671/88 Agerhoenen's Groenaert DKK20961/88

DKCH LPI LPII Agerhoenen's Elvira Madigan DKK18825/88
CGC Javika's Bestle Nestle Kakao Ko DKK04684/2003 ARBA20-0065-2865 DKCH Oestbroen's Ask DKK00611/98 Oerestaden's Archibald DKK24836/92 Tjek DKK 18631/88
none
none
Fie DKK 26515/88
Buster DKK19302/88

Plet DKK19301/88
Oerestaden's Ophelia DKK 01126/95 Kalle DKK 03791/91 KBHV90 DKCH KBHV93 Yohais Jolly Bob DKK16083/90

Prik DKK12501/90
KBHV92 DKCH KBHV93 KBHV94 Thorhildur DKK 15515/91 Tikki DKK 20968/88

Fie DKK 26515/88
Javika's Mulan Stumprumpe DKK18928/99DKCH KBHV98 KBHV00 Agerhoenen's Stjaerngosse Stumprumpe DKK00284/96 SCH DKCH Agerhoenen's Kobberorm Hov Se Halen DKK24913/94DKCH Olsen DKK25529/92


DKCH KLBCH Agerhoenen's Emilie Englerod DKK25671/88
DKCH KLBCH Agerhoenen's Signe Spejderhagl DKK13446/91KBHV90 DKCH KBHV93 Yohais Jolly Bob DKK16083/90


DKCH KLBCH Agerhoenen's Emilie Englerod DKK25671/88
KBHV91 DKCH KBHV96 Augusta DKK19687/91 none
none
none
none
none
none